Arkema

Współpracując w ramach Alistore ERI z LCRS Amiens i Universita La Sapienza Rzym opracowaliśmy technologie otrzymywania i zastosowania w bateriach litowo-jonowych, sodowo-jonowych, jak również nowych generacjach baterii (lit-siarka, sód siarka etc.) nowej grupy soli organicznych zawierających aniony heterocykliczne. Związki te zostały najpierw opatentowane w Europejskim Urzędzie Patentowym a następnie patent został rozszerzony na kolejne 18 krajów świata. W dniu 31 października 2018 roku licencja na wykorzystanie tego wynalazku została sprzedana francuskiej firmie chemicznej Arkema stowarzyszonej z koncernem Total.