Alistore

Prezentacja Alistore

Jestem twórcą uznanej w świecie grupy badawczej, która w skali europejskiej jest liderem w dziedzinie nowych generacji elektrolitów do zastosowań w chemicznych źródłach prądu. W 2004 roku kierowana przeze mnie grupa naukowa stała się członkiem sieci doskonałości Alistore Network of Excellence (Alistore NOE) finansowanej w ramach V programu ramowego Unii Europejskiej. Działając w konsorcjum naukowym, zostałem szefem obszaru poświęconego opracowaniu nowych technologii otrzymywania elektrolitu dla potrzeb baterii litowo-jonowych.

Prezentacja Destiny

W roku 2007 Alistore NOE z inicjatywy komisariatu Unii Europejskiej przekształciło się w wirtualny Instytut Badawczy Alistore European Reseach Institute skupiający jednostki naukowe, wcześniej zrzeszone w Alitore NOE oraz grupę partnerów przemysłowych. Alistore ERI jest finansowany ze składek partnerów oraz przychodów ze sprzedaży lub licencjonowania własności intelektualnej wypracowanej w ramach działalności instytutu. Należy podkreślić, że wysokość składki dla partnera przemysłowego jest 10 razy większa od składki dla partnera naukowego. Alistore ERI jest jedną z 9 sieci doskonałości finansowanej w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej, która z sukcesem przekształciła się w sieć partnerów naukowych i przemysłowych samodzielnie finansujących swoją działalność. Z uzyskanych przychodów Alistore ERI finansuje prace doktorskie lub staże postdoktorskie realizowane we współpracy pomiędzy co najmniej dwoma członkami Alistore ERI. Jak dotychczas Politechnika Warszawska uzyskała dwa takie stypendia (dr Anna Plewa - staż postdoktorski realizowany we współpracy z LCRS Amiens, Francja i dr Piotr Jankowski - doktorat realizowany we współpracy z Chalmers University Goeteborg, Szwecja). W Alistore ERI moja grupa badawcza odpowiada za syntezę i badanie komponentów elektrolitów do nowych generacji baterii tzw. post-lithium-ion batteries. Obecnie w skład Alistore ER wchodzi 25 partnerów naukowych z 11 krajów i 5 partnerów przemysłowych z krajów Unii Europejskiej.

Moja grupa badawcza w Alistore ERI była partnerem w trzech projektach badawczych realizowanych w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej o akronimach Facess, Eurolion i Sirbatt. W każdym z tych projektów byliśmy koordynatorem jednego z zadań badawczych wchodzących w skład projektu.