Doświadczenie w zarządzaniu

 • 1996 – 2002: Prodziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialny za opracowanie nowego programu studiów na kierunku Technologia Chemiczna.
 • 2002 – 2008: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
 • 2008 – 2016: Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej
 • 2016 – 2020: Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
 • od 2004: Opiekun międzynarodowych studiów MESC (Materials for Energy Storage and Conversion) ze strony Politechniki Warszawskiej. Studia te zostały objęte przez Komisję Europejską programem Erasmus Mundus.

Organizacja Konferencji Naukowych

 • 18 Międzynarodowa Konferencja Joniki Ciała Stałego
  Warszawa 2011
  Materiały Opublikowane w Solid State Ionics
 • 9-te Międzynarodowe Sympozjum „Polymer Electrolytes”
  Mrągowo 2004
  Materiały opublikowane w Electrochimica Acta
 • Letnia Szkoła „Synthesis of Nanostructured Materials for Polymer Batteries”
  Augustów, 2005
  Materiały Opublikowane w Journal of Power Sources
 • 10 Konferencja „Przewodniki Szybkich Jonów”
  Augustów 2006
  Materiały w trakcie publikowania w Journal of Power Sources

Działalność Organizacyjna

 • Członek Zespołu Ekspertów ds Akredytacji Kierunku Technologia i Inżynieria Chemiczna Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (1999 – 2005)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia od 2002 roku (w kadencji 2005 – 2008 przewodniczący tej komisji)
 • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki (w kadencji 2002 – 2005)
 • Członek Rektorskiego Zespołu ds. Wdrażania Systemów Jakości w PW (w kadencji 2002 – 2005)
 • Członek Komitetu Chemii PAN (2004 – 2007; 2007 – 2010)
 • Członek Rady Naukowej IChF PAN (2003 – 2007)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Przemysłowej (2003 – 2007)
 • Członek Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw (2003 – 2007)