MESC

Prezentacja MESC

Innym ważnym elementem działań Alistore Noe i Alistore ERI są programy dydaktyczne. Już w 2004 roku opracowano program studiów magisterskich w zakresie konwersji i akumulacji energii o akronimie MESC (Materials for Energy Storage and Conversion). Od początku istnienia programu Politechnika Warszawska (Wydziały Chemiczny, Fizyki, Elektryczny oraz Studium Języków Obcych) bierze aktywny udział w jego realizacji. Zajęcia na jednym z semestrów odbywają się na Politechnice Warszawskiej i są obowiązkowe dla wszystkich uczestników programu. Jak dotychczas w naszej części programu wzięło udział ponad 300 studentów zagranicznych. Gościliśmy też na Politechnice Warszawskiej grupę zagranicznych wykładowców (Prof. Steve Greenbaum - City University of New York - USA, Prof. James Stevens University of Guelph - Canada, Prof. S.H. Chung - City University of New York - USA, Prof. Andrzej Więckowski - University Urbana Champaing – Illinois - USA, Prof. Agnieszka Pawlicka - Universisty of Sao Paulo - Brazylia).

W 2005 r. MESC jako drugi tego typu program w Polsce uzyskał status programu Erasmus Mundus. W całym okresie funkcjonowania program był dwukrotnie odnawiany, zaś obecnie w ramach programu Erasmus + jest jedynym programem w Polsce, a także jednym z czterech w Unii Europejskiej, o tak długim stażu. Należy podkreślić, że corocznie od 8 do 12 stypendiów przyznawanych w ramach programu jest fundowane z dotacji partnerów przemysłowych.