PolStorEn

Prezentacja PolStorEn

-

Politechnika Warszawska korzystając z doświadczeń Europejskich instytucji badawczych była pomysłodawcą powołanego w lutym 2018 roku krajowego konsorcjum naukowego z obszaru badań nad nowymi rodzajami ogniw o nazwie PolStorEn. Konsorcjum to zrzesza przedstawicieli siedmiu krajowych instytucji naukowych (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Poznańska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska i Instytut Metali Nieżelaznych filia CLAIO w Poznaniu) prowadzących badania w zakresie chemicznych źródeł prądu.