Doświadczenie dydaktyczne

Wykładowca na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzialny za wykłady z „Joniki ciała stałego”, „Procesów elektrochemicznych w fazie stałej” i „Polimerowych materiałów elektroaktywnych”, a także zajęcia laboratoryjne (analiza termiczna i badania elektrochemiczne) dla studentów czwartego roku. Promotor dziewięciu prac doktorskich z zakresu polimerów elektroaktywnych. Aktualnie promotor trzech otwartych przewodów doktorskich.

Prowadzone przedmioty

  • 2014: Konwersja i akumulacja energii 1020-TCXXX-MSP-0041
  • 2019: Technologie konwersji i akumulacji energii 1070-ICIPN-MSP-106
  • 2020: Projektowanie materiałów do nowych generacji chemicznych źródeł prądu 1150-PE000-MSP-0507
  • 2020: Technologie konwersji i akumulacji energii 1070-ICIPN-MSP-106
  • 2020: Projektowanie materiałów do nowych generacji chemicznych źródeł prądu 1150-PE000-MSP-0507

Przygotowane nowe wykłady

  1. Polimerowe Materiały Elektroaktywne – wykład dla studentów specjalności Technologia i Charakteryzacja Ciała Stałego – 30h
  2. Chemia Materiałów Proekologicznych – wykład dla studentów specjalności Chemia i Technologia Materiałów Proekologicznych – 30h
  3. Podstawy Chemii Materiałowej – wykład dla studentów kierunku Ochrona Środowiska (WIŚ) – 30h
  4. Polimerowe Materiały Funkcjonalne – Ogólnouczelniany wykład dla słuchaczy studium doktoranckiego – 15h
  5. Polymer Ionics – wykład w języku angielskim dla studentów programu European Master – Materials for Energy Conversion and Storage – 30h