Wypromowani doktorzy

 • Ewelina Karpierz
  Trójskładnikowe układy ciecz jonowa - sól - oligoglikol jako nowe elektrolity do zastosowań w chemicznych źródłach prądu
  Wydział Chemiczny (2019)
 • Piotr Jankowski
  Computational and Experimental Studies on SEI-forming Electrolyte Additives for Lithium-ion Batteries
  Wydział Chemiczny (2018)
 • Anna Łatoszyńska
  Nonaqueous proton conducting electrolytes and their application in supercapacitors
  Wydział Chemiczny (2016)
 • Marta Kasprzyk-Niedzicka
  Nowe litowe elektrolity ciekłe i żelowe zawierające amorficzne mieszaniny węglanu etylenu i poliglikoli etylenowych
  Wydział Chemiczny (2014)
 • Anna Plewa-Marczewska
  Zastosowanie spektroskopii NMR do badania oddziaływań w układach sól-rozpuszczalnik-receptor anionów w modelowych układach stałych elektrolitów polimerowych
  Wydział Chemiczny (2011)
 • Jarosław Syzdek
  Application of modified ceramic powders as fillers for composite polymeric electrolytes based on poly(oxyethylene)
  Wydział Chemiczny (2010)
 • Leszek Niedzicki
  Characterization of new generation of electrolytes based on imidazole derivatives salts
  Wydział Chemiczny (2010)
 • Michał Kalita
  Solid polymeric electrolytes of increased cation transference number
  Wydział Chemiczny (2009)
 • Aurelia Błażejczyk
  Wykorzystanie związków supramolekularnych do modyfikacji właściwości przewodzących polieterowych elektrolitów
  Wydział Chemiczny (2006)
 • Jacek Stygar
  Wpływ rodzaju i stężenia soli litowców na tworzenie się asocjatów jonowych w elektrolitach na bazie poli(glikolu etylenowego)
  Wydział Chemiczny (2005)
 • Artur Bac
  Badanie wpływu napełniaczy nanoceramicznych na stabilność elektrochemiczną granicy faz elektroda litowa - elektrolit polimerowy
  Wydział Chemiczny (2005)
 • Marek Marcinek
  Poly (ethylene glycol) based polymer electrolytes containing surface modified aluminium oxides
  Wydział Chemiczny (2003)
 • Grażyna Żukowska
  Nonaqueous proton conducting gel electrolytes
  Wydział Chemiczny (2001)