European Battery Alliance

O uznaniu dla naszej pozycji wśród instytucji badawczych pracujących w obszarze chemicznych źródeł prądu jest powołanie mnie w listopadzie 2018 roku do rady naukowej inicjatywy Battery 2030+. Swoją działalnością w tej Radzie przyczyniłem się do uzyskania przez Politechnikę statusu partnera w obecnie realizowanych projektach badawczych (Astrabat) jak i inicjatywach globalnych typu Batflag. W tej ostatniej inicjatywie odpowiadamy za syntezę i testy nowych generacji elektrolitów do baterii litowo-jonowych i post-lithiumion batteries. Członek mojej grupy badawczej Pan Profesor Marek Marcinek jest koordynatorem inicjatywy Battery 2030+ na Europę Środkową i Wschodnią, a także koordynuje część naukową przyznanej Polsce w grudniu 2019 roku inicjatywy Integrated Project of Common European Interest.