Inicjatywy edukacyjne

Inicjatywy edukacyjne dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i ponad gimnazjalnych realizowane we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego:

Projekt „Archimedes” - realizowany w latach 2008-2012 we współpracy z Augustowskim Centrum Edukacji. Projekt obejmował pokazowe zajęcia laboratoryjne z fizyki i chemii prowadzone dla uczniów 48 szkół ponad gimnazjalnych z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko- mazurskiego. Przez 4 lata raz w tygodniu uczniowie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników Wydziałów Fizyki i Chemicznego. Co tygodniowo udział w tych zajęciach brały dwie dwunastoosobowe grupy. Szacunkowo w całym programie wzięło udział ponad dwa tysiące uczniów.

Wykład „Co w komórce piszczy”

Projekt „Szukając Einsteina — Akademia Umysłów Ścisłych” - realizowany w latach 2012-2015 we współpracy z mazowieckim Kuratorium Oświaty. Celem projektu było zachęcenie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego do podjęcia studiów w obszarze nauk ścisłych i technicznych. W ramach projektu nagrano 30 wykładów wygłoszonych przez nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej głównie z Wydziałów: MiNI, Fizyki i Chemicznego. Do każdego z wykładów opracowano ich omówienie i zeszyt ćwiczeń. W nagraniu wykładów uczestniczyli uczniowie szkół z terenu województwa mazowieckiego.

Program „PW Junior” - realizowany od marca 2013 roku do dziś. Wykłady i zajęcia laboratoryjne prowadzone przez pracowników Politechniki Warszawskiej dla młodzieży gimnazjalnej z Warszawy i województwa mazowieckiego.
Innymi formami edukacyjnymi związanymi z „PW Junior” były coroczne pikniki edukacyjne Politechniki Warszawskiej organizowane na terenie Uczelni w ramach Juwenaliów z dużym zaangażowaniem Biura Promocji i Studenckich Kół Naukowych z większości Wydziałów. Piknik Edukacyjny „Sinus - sport i nauka” realizowany corocznie w latach 2014-2016 we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wilanów na terenie Liceum im. Kostki Potockiego. Letnie turnusy edukacyjne „Konstruktor” realizowane we współpracy z Firmą Chris Turystyka i Rekreacja.

Zorganizowane Klasy Politechniczne:

Klasy o profilu gospodarka przestrzenna w Liceum im. Lajosa Kossutha (Ursynów) i Liceum im. Stanisława Kostki Potockiego (Wilanów) tworzone przy wsparciu Urzędów Dzielnic Ursynów i Wilanów.
Klasa o profilu chemiczno-fizycznym w V Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Podpisane umowy edukacyjne z powiatami:

 • Kozienickim
 • Żyrardowskim
 • Wołomińskim
 • Wyszkowskim
 • Grybowskim
 • Mińsk Mazowiecki

Podpisane patronaty ze szkołami ponadgimnazjalnymi:

 • XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie
 • I Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim
 • II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie
 • I Liceum Ogólnokształcące w Żyrardowie

Działalność edukacyjna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Wydziale Chemicznym:

 • „Szkoła Młodego Chemika” - doroczne wykłady i zajęcia laboratoryjne dla młodzieży z Warszawy i województwa mazowieckiego
 • Warsztaty Olimpijskie- organizowane dwa razy do roku w dwóch edycjach:
  • letnia - dla uzdolnionych uczniów klas pierwszych liceów chcących w kolejnym roku szkolnym wziąć udział w olimpiadzie chemicznej
  • zimowa - dla uczniów szkół objętych patronatem Wydziału, którzy w danym roku brali udział w Olimpiadzie Chemicznej z szansami zakwalifikowania się do trzeciego etapu
 • Coroczny udział od 10 do 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Warszawy w pracach zespołów badawczych Wydziału.

Działania Wydziału Chemicznego w roku akademickim 2018-2019

 • Chemiczne warsztaty olimpijskie – program przygotowujący do Olimpiady Chemicznej – tygodniowe warsztaty na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej dla uczniów liceów warszawskich oraz XIII LO w Szczecinie (11-15 lutego 2019, 24 uczestników)
 • Warsztaty naukowe SmartUP Academy – projekt realizowany z grupą Adamed, rekrutacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych w wieku 15-19 lat zainteresowanej naukami ścisłymi i przyrodniczymi, zajęcia w formie bezpłatnych weekendowych warsztatów laboratoryjnych
 • Program staży badawczych dla uczniów liceów - 9 licealistów uczestniczyło w pracach badawczych pod opieką pracowników Wydziału
 • „Spotkania z Chemią” – zajęcia dla licealistów odbywające się na Wydziale oraz gościnnie w szkołach, prowadzone przez pracowników Wydziału Chemicznego z udziałem Naukowego Koła Chemików „Flogiston” (rozszerzenie akcji „Spotkania z Chemią” na szkoły poza Warszawą, np. XIII LO w Szczecinie)
 • Udział w Pikniku Edukacyjnym Politechniki Warszawskiej „Od mikro do makro” – 14 kwietnia 2019 pokazy dla młodzieży szkolnej