Nagrody i odznaczenia

Nagroda Naukowa Politechniki Warszawskiej im. Ignacego Mościckiego

Za szczególne osiągnięcia uwieńczone transferem na potrzeby gospodarki.

Pro Ecclesia et Pontifice

Odznaczenie papieskie Pro Ecclesia et Pontifice.

Nagroda Indywidualna Stopnia II

Za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2018/2019.

Nagroda Zespołowa Stopnia I

Za osiągnięcia naukowe w latach 2016-2017.

Nagroda Indywidualna Stopnia II

Za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2016/2017.

Nagroda Indywidualna Stopnia II

Za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2016/2017.

Nagroda zespołowa stopnia II

Za osiągnięcia naukowe w roku 2001.

Nagroda Siemensa

Za pracę habilitacyjną pt. «Composite Polyether Based Electrolytes»

Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Warszawskiej

Nagroda Rektora za wybitne osiągnięcia naukowe, Politechnika Warszawska

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za pracę doktorską pt. „Wysokoprzewodzące modyfikowane stałe elektrolity polieterowe”

Laureat Olimpiady Chemicznej

XXVII Olimpiada Chemiczna