Recenzje

Recenzje profesorskie

 1. dr hab. inż. Grzegorz Lota – Wydział Chemiczny Politechniki Poznańskiej
 2. dr Mark Hermann Rümmeli – Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej
 3. dr hab. Adam Lewera – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 4. dr hab. inż. Bogusław Pierożyński – Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
 5. dr hab. inż. Paweł Nowak – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
 6. dr hab. Piotr Zelenay – Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski
 7. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak – Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
 8. prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak – Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
 9. dr hab. Irena Wacławska – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków
 10. prof. dr hab. Elżbieta Malinowska – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 11. dr hab. inż. Marek Bryjak – Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
 12. prof. Diana Golodnitsky – University of Tel-Aviv
 13. dr hab. inż. Przemysław Łoś – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 14. dr hab. Kazimierz Brudzewski - Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 15. dr hab. Małgorzata Zagórska – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 16. dr Song-Ho Chung – Wright Patterson University, Wayne New Jersey, USA

Recenzje rozpraw habilitacyjnych

 1. dr Katarzyna Pogorzelec-Glaser – Instytut Fizyki Molekularnej PAN Poznań
 2. dr inż. Katarzyna Lota – Wydział Chemiczny Politechniki Poznańskiej
 3. dr inż. Andrzej Plichta – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 4. dr inż. Katarzyna Siuzdak – Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
 5. dr inż. Michał Marzantowicz – Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
 6. dr inż. Agnieszka Świderska-Mocek – Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
 7. dr Maciej Galiński – Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
 8. dr Sławomir Michałkiewicz – Instytut Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 9. dr Krzysztof Miecznikowski – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 10. dr Piotr Piela – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 11. dr inż. Tomasz Borowski – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej
 12. dr Teresa Łuczak – Wydział Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 13. dr Jan Leszek Nowiński – Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
 14. dr inż. Sylwia Mozia – Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej
 15. dr inż. Magdalena Hasik – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków
 16. dr inż. Jadwiga Laska – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH Kraków
 17. dr inż. Marek Lieder – Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Recenzje rozpraw doktorskich

 1. mgr Maciej Ratyński – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 2. mgr Anna Plewa – Wydział Energetyki i Paliw AGH Kraków
 3. mgr Katarzyna Beata Węgrzyn - Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 4. mgr Michał Soszko – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 5. mgr inż. Jarosław Wojciechowski – Wydzial Chemiczny Politechniki Poznańskiej
 6. mgr inż. Barbara Górska – Wydział Chemiczny Politechniki Poznańskiej
 7. mgr Małgorzata Kiliszek – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 8. mgr Michał Krajewski – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 9. mgr inż. Alicja Klimkiewicz – Wydział Energetyki i Paliw AGH Kraków
 10. mgr inż. Dominika Agnieszka Ziółkowska - Wydzial Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 11. mgr inż. Ewa Janicka – Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
 12. mgr Wojciech Czerwiński – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 13. mgr inż. Justyna Ostrowska – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 14. mgr inż. Artur Jaroń – Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
 15. mgr Marta Kijeńska – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie
 16. mgr Piotr Juliusz Barczuk – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 17. mgr inż. Anna Tomaszewska – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 18. mgr Małgorzata Chojak – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 19. mgr inż. Monika Osińska – Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
 20. mgr inż. Piotr Piela – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie
 21. mgr Ludvig Edman – University of Umea, Szwecja
 22. mgr inż. Ireneusz Wielgus – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 23. mgr Katherine Nairns – Monash University, Australia
 24. mgr inż. Kamil Wojciechowski – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 25. mgr Adam Best – Monash University, Australia
 26. mgr inż. Michał Kędzierski – Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego w Warszawie
 27. mgr inż. Ewa Cholewa – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 28. mgr inż. Katarzyna Wyglądacz – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 29. mgr inż. Marcin Osuchowski – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 30. mgr inż. Katarzyna Szmigielska – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 31. mgr inż. Krzysztof Knofczyński – Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
 32. mgr inż. Mariusz Walkowiak – Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej
 33. mgr inż. Michal Marzantowicz – Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
 34. mgr Oktawian Makowski – Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 35. mgr Henrik Gunarsson – Chalmers University, Gothenburg Szwecja